יום כיפור

66.00 50.00

2 דיסקים.
מכיל את הקטעים:
לך אלי, יראים שלחוני,
כל נדרי, לדוד מזמור, ואני ברב חסדך, אביר יעקב, נצ'ר א-לרחמים, כתר מלכות, ועוד. המחיר לזוג דיסקים.

-
1
+
0