"יומה"

33.00 25.00

קטעים מהדיסק: יומה / ענה נא / בסיני ירד כולל מילים לשיר

מכיל את השירים:
שדי א-ל, א-לא א-ל מדווי, יגדל,
בסיני, האר"י, ענה נא, איתי מלבנון, לכה א-ל, א-לא א-ל מליק, חתן נעים, יומא, אקרא לאל.

-
1
+
0