ימים נוראים בניגון תימני מיוחד

33.00 25.00

דגימה מהדיסק: לך אלי

 

מכיל את הקטעים:
אוחילה לא-ל, בני עבדיך, לך אלי, מה לך נרדם, שמע קולי, קול שופר, ישן אל תרדם, לדוד מזמור.

-
1
+
0