יסודות שמירת בריאות הגוף והנפש

60.00

.עפ"י הרמב"ם

.ליקט וביאר: משה רבפוגל הי"ו

.מלוקט מספרי קודש ורפואה של הרמב"ם ומבואר בלשון שווה לכל נפש

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים: 122

-
1
+
0