יפה מראה

93.00 70.00

חמשה חומשי תורה בכרך אחד. כולל תרגום אונקלוס, רש"י, הפטרות לשבתות וחגים ותפילות יום השבת. בהוצאת ר' פנחס הלוי הי"ו.

גודל ספר 17/12 ס"מ

מספר עמודים: 1141

 

-
1
+
0