כל השונה הלכות

6.00

הלכות ומנהגים

שתי הלכות ליום לשנת תשפ"ב

ע"פ פסקי ומנהגי ק"ק תימן

מתורתם ומשנתם של רבותינו זצוקללה"ה וממשיכי דרכם שליט"א

גודל ספר: 12/8 ס"מ

מספר עמודים:308

-
1
+
0