כתובה - הרה"ג שלום צדוק שליט"א

40.00 30.00

כתובה מפוארת עם ברכת אירוסין ושבע ברכות. כוללת העתק לרבנות

 

-
1
+
0