מאגדות תימן

40.00 30.00

מאת: ר' יהודה ירימי ז"ל.

מבחר סיפורים אשר היו שגורים בפיו של ר' יהודה ירימי.

ליקט ורשם בנו אהרן ירימי, וכן קוים לדמותו מאת הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל.

גודל ספר 21/14 ס"מ

מספר עמודים : 141

-
1
+
0