מאור העין

67.00 50.00

מאת הרה"ג מארי עווד נגר זצ"ל.

 

פירוש קדמון בן יותר מ-400 שנה על הלכות שחיטה להרמב"ם וכן אוצר יקר על הלכות איסור והיתר טריפות, קידושין, יבום גירושין, נוסחי כתובות וגיטין. 

ערך הרב רועי והב שליט"א.


גודל עמוד 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 430

 

 

 

 

 

-
1
+
0