מגילת אסתר עם תפסיר

33.00 25.00

ע"פ נוסח יהודי תימן
כולל מקרא ותפסיר רס"ג.

-
1
+
0