מגילת אסתר

33.00 25.00

קטע מהדיסק - פתיחה למגילה  "חסדי"

מכיל את כל קריאת מגילת אסתר כמנהג
ק"ק תימן יע"א, בתוספת "חסדי"- הפתיחה למגילה.

-
1
+
0