מגילת קהלת

100.00 75.00

3 דיסקים.
ע"פ נוסח יהודי תימן כולל מקרא,
תרגום ותפסיר רס"ג. המחיר לשלושה דיסקים.

-
1
+
0