מדרש הגדול

820.00 630.00

10 כרכים.

מאת: הרה"ג דוד בן ר' עמרם עדני זצוק"ל

המהדיר: ר' מרדכי מרגליות הי"ו

אחת מיצירות המופת הגדולות והמפורסמות ביותר, אשר נתחברו בגולת תימן. חיבור מקיף ועתיק על חמשה חומשי תורה עם מדרשים ואגדות רבות. יוצא לאור ע"פ כתבי יד עם חילופי נוסחאות והערות.

 

גודל ספר 24/17 ס"מ

-
1
+
0