מדרש תנחומא המפואר

115.00

2 כרכים.

מהדורה חדשה, מתוקנת עם פירושי "עץ יוסף" ו"ענף יוסף" מנוקדים, כמו כן, נפתחו הראשי תיבות והופנו הרבה מראי מקומות להקל על הלומדים.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים: חלק א' - 639 חלק ב' - 608

-
1
+
0