מזוזות מהודרות גודל 12

220.00

מזוזות מהודרות ביותר על פי מנהגי ק"ק תימן יע"א
המזוזות נכתבו על קלף לא משוח בכתב נאה ע"י סופרים יראי שמים.

בהמלצת גדולי רבני העדה

 

-
1
+
0