מנחת יהודה - דפוס

147.00

3 כרכים.

מאת: מארי יהודה ג'זפאן זצוק"ל.

המדרש הגדול והשלם, אוצר התורה וטעמי המקרא, עם "פנים חדשות" למחבר בספר "אוצרות שלמים" ממהר"י בשירי זצוק"ל ועוד רבנים רבים מגדולי ישראל.

גודל ספר 24/17 ס"מ

-
1
+
0