מסורת העוף

80.00 60.00

מאת: ד"ר זהר עמר הי"ו.

קובץ מאמרים הדנים בהיבטים הקשורים לעופות שנזכרו במקורות ישראל: זיהויים, בחינת זרמים פרשניים ופסיקתיים והשפעתם, העברת מסורות כשרות בין קהילות ישראל.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 340

-
1
+
0