מראה הנרות

30.00

העורך: הרב צפניה שרעבי שליט"א

שיעורים, דברי תורה ושיחות מוסר שנאמרו בכולל ערב שע"י אגודת "נרות זכריה" בקריית ספר ובראשו קטעים מכת"י מרבותינו הראשונים.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 174

 

-
1
+
0