משנה ברורה - שבת

57.00 45.00

חלק ג' - הלכות שבת.

נערך עפ"י סדר עמודי המשנה ברורה, ובמקביל אליהם ביאור מקיף מפסקי חכמי תימן, ובו יבואו חילוקי הדינים והמנהגים אשר נהגו מימי קדם יושבי ק"ק תימן יע"א, והכל בא בקיצור נמרץ, למען יבין וישכיל המעין בו עד להלכה למעשה.

בקרוב כרכים נוספים.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 678

 

-
1
+
0