משנת הגלגולים

88.00 68.00

מאת: הרב בועז שלום שליט"א.

מכיל שלשה שערים. שער ראשון - סגירת מעגלים בהיסטוריה.
שער שני - כללי הגלגול. שער שלישי - סיפורים ועובדות על גלגולים בדומם צומח חי ומדבר, דיבוקים ודרכי הוצאתם, ועוד.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים: 813

 

-
1
+
0