נרות זכריה

47.00 35.00

ובו מתורתן של רבותינו חכמי ורבני תימן, וחידושי תורה בהלכה ואגדה וסוגיות הש"ס,

וכן קוים לדמותו ומאמרים לזכרו של הרב יחיא שרעבי זצ"ל.

גודל ספר 24/17 ס"מ

 

-
1
+
0