סדר ברכות שאמי

9.00

סדר ברכות - בנוסח עדות המזרח-תימנים

כולל בתוכו: סדר קידוש ליל שבת , קדושא רבא , סדר ברכת המזון , סדר הבדלה ,

סדר ברכת מעין שלש , סדר שבע ברכות .

גודל הברכון : 24 / 16

מספר עמודים: 16

-
1
+
0