סדר ברכות

4.00 3.00

כולל את ברכת מעין שלש וברכות הנהנין (שהכל, עץ, אדמה) כמנהג ק"ק תימן
יע"א. מפואר.

גודל 10/15 ס"מ

 

-
1
+
0