סדר הוצאת ס"ת לחזן בלדי

30.00

לכל ימות השנה והמועדים.

כולל "מי שבירך", השכבות, פזמונים ועוד. עם קריאת התורה ותיקון קוראים לשני וחמישי ומנחת שבת, וכן לר"ח וחוה"מ.

נערך ע"י: ר' שחר בוסי הי"ו.

גודל ספר 24/17 ס"מ

-
1
+
0