סדר קשירת ציצית ותפילין

35.00 25.00

תקליטור לצפייה בהדגמה חיה
והסבר מפורט של סדר קשירת
ציצית ותפילין כמנהג ק"ק תימן

-
1
+
0