סט ספרי הרב שלמה קורח

93.00 70.00

3 כרכים
מאת הרה"ג שלמה קורח זצ"ל
מכיל בתוכו את: "ספר הגלגולים" מהרב קדוש עליון מוהר"ר חיים ויטאל זצוק"ל עם "פירוש מציץ מן החרכים".
- ספר "חכמת הנפש" לרבינו אלעזר מגרמיזא זצ"ל וסביבו "זכות משה" - פירושים והארות על העומק והנסתר שבספר זה.
- ספר "רזיאל המלאך" וסביב לו "בסוד קדושים" - פירושים והארות על עומק הדברים
ספר "סודי רזיא" לרבינו אלעזר מגרמיזא זצ"ל ובראשו "סוד היחוד" לרבינו יהודא החסיד זצ"ל וסביבם "סודות שמים" - פירושים והארות על עומק הדברים.
גודל ספר 24/17 ס"מ
מספר עמודים:
ספר הגלגולים - 409
חכמת הנפש - 288
רזיאל המלאך/סודי רזיא - 350

-
1
+
0