סט קינות לתשעה באב

66.00 50.00

שני דיסקים
:מכילים את הקינות
.על נהרות בבל, למי אבכה, זכור ה', בליל זה, מידי שנה, על זה היה, אליכם עדה, וארץ, אומללה, הפטרה לת"ב.

המחיר לזוג דיסקים

-
1
+
0