סט תכלאל עטרת אבות גדול

230.00

 

תכלאל נוסח בלדי מהודר, מיוסד עפ"י תכלאל "עץ חיים"

של כמוהר"ר יחיא בכהר"ר יוסף צאלח (מהרי"ץ) זצוק"ל.

ערוך ומסודר בצורה מפליאה ללא דילוגים באותיות

מאירות עיניים. בתוספת "שעה תפילה" והוא הלכות

מתוך שע"ה למו"ר הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א.
עוד נוסף בתכלאל זה, ברכות מארחות חייהם של אבותינו יהודי תימן ועוד מעלות נפלאות ורבות.

בהמלצת הרבנים הגאונים:

מו"ר שלמה מחפוד שליט"א, מו"ר פנחס קורח שליט"א, מו"ר שלמה קורח שליט"א.

 

בשבעה כרכים לימות השנה, פסח, שבועות, תשעה באב, ראש השנה, כיפור וסוכות

גודל ספר 21/14 ס"מ

מספר עמודים:  ימות השנה - 668, ר"ה - 335, כיפור - 618, פסח - 576, סוכות - 757, שבועות -536, ת"ב - 372.

-
1
+
0