ספר המוסר השירה והפיוט

107.00 80.00

מאת: הרה"ג יחיא אלצ'אהרי זצ"ל.

מבוא ועריכה: מרדכי יצהרי הי"ו

ספרו המפורסם של רבינו הערוך בצורת מחברות ומקאמות, סיפור מסעות המחבר בארצות אסיה, והגזירות על יהודי תימן בתקופת האימאם החיגר אלמטהר בן יחיא שרף א-דין.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 496

-
1
+
0