ספר הסודות

280.00

מאת: ר' ישראל אלמגור הי"ו.

ובו מיני רפואות ותעלות סגולות וגורלות קמיעות ופעולות וידיעות הנצרכות מכת"י רבים. וכן תפילות נוראות לר' המנונא סבא ור' שלום שבזי ומהרי"ץ ופרק הפרנסה לרשב"י ע"ה.

 

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים: 500

-
1
+
0