ספר הקינות - תוכחות מוסר

35.00

מכתבי כבוד מורנו ורבנו הגאון הצדיק רבי שלום קורח זלה"ה

ספר הקינות - סדר מספדות וקינות לעת מצוא לאומרן בבית האבל

תוכחות מוסר - פיוטי תוכחה ומוסר מעוררי לב ונפש לתשובה ומעשים טובים

גודל ספר: 24/17 ס"מ

מספר עמודים: 289

-
1
+
0