עילוי נשמות - קרואני

42.00 37.00

כולל הלכות אבל לרבינו הרמב"ם ופסקי מר"ן השלחן ערוך, מספר “בית מועד" לרב פנחס קורח שליט"א,

מספדות וצידוק הדין ומנחה וערבית בלדי ושאמי.

גודל ספר 21/14 ס"מ

מספר עמודים : 439

-
1
+
0