חוברת עקבי שלום

22.00 18.00

הכנת מקום התפילה: פרק מספר "המספיק לעובדי ה'" לרב' אברהם בן הרמב"ם.

יוצא לאור בתרגום חדש עפ"י כתב יד אוקספורד בצירוף מבוא, ציונים והערות.

גודל ספר 17/12 ס"מ

 

-
1
+
0