סט עריכת שולחן גדול

625.00 500.00

13 כרכים.

מאת: הרה"ג שלמה קורח זצ"ל.

במהדורה חדשה ומורחבת ובה הליכות והלכות, מסורות ומנהגים מימות קדמונים ערוכים כסדר השולחן ערוך וסביבם מקורות וציונים הנקרא "ילקוט חיים" בשילוב חקרי הלכה וטעמי המנהגים בתוספת הלכות הנוגעות לבעיות תקופתנו. על הלכות אורח חיים יורה דעה ואבן העזר.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים :
חלק א -
חלק ב - 419
חלק ג - 291
חלק ד - 302
חלק ה - 297
חלק ו - 248
חלק ז - 314
חלק ח - 319
חלק ט -
חלק י - 261
חלק יא - 273
חלק יב - 339
חלק יג - 241

-
1
+
0