פאר התפילה בינוני לימות השנה

40.00 30.00

העורך: ר' מרדכי מגער הי"ו

סידור לימות השנה כמנהג ק"ק יהודי ביצ'א

גודל ספר 17/12 ס"מ

מספר עמודים: 800

-
1
+
0