פאר התפילה לימות השנה ולחגים

60.00 45.00

6 כרכים.

העורך: ר' מרדכי מגער הי"ו.

סידורים לימות השנה ולחגים באותיות גדולות מאוד ומאירות עיניים. שער הרחמים לר"ה. כל נדרי לכיפור. סוכת מרדכי לסוכות. קול מרדכי לפסח. מעיין התפילה לשבועות.

המחיר לכרך בודד

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים:  ימות השנה - 800, ר"ה - 664, כיפור - 797, פסח - 643, סוכות - 626, שבועות - 591.

 

-
1
+
0