פסח

33.00 25.00

3 דיסקים.
דיסק ראשון מכיל את תפילת
ערבית לערב פסח. דיסק שני מכיל
את תפילת שחרית שלפסח. דיסק שלישי מכיל את המשך תפילת שחרית ומוסף.

המחיר לדיסק בודד.

-
1
+
0