צניף מלוכה

47.00 35.00

מאת: הרה"ג צפניה שרעבי שליט"א.

דיני לא ילבש, כתובת קעקע, שריטה וקרחה. אוצר פסקי דינים, הלכות, הערות, ביאורים ומילואים, קובץ כתבי ידות מרבותינו הראשונים וחילופי תשובות מרבני זמננו.

גודל ספר 21/14 ס"מ

מספר עמודים : 301

 

-
1
+
0