קובץ התורה והמצוה

33.00 25.00

מאת: הרב שלום זכריהו שליט"א.

עוסק בענייני איסור והיתר, וכן ספר "דרכי שלום" על שו"ע יו"ד הלכות בשר וחלב סימן פ"ז והוא ביאור לדברי שו"ע והרמ"א ונושאי כליהם וכן פסקי הלכה מגדולי זמננו.

גודל עמוד 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 158

-
1
+
0