קובץ על הלכות חופה וקידושין ושבע ברכות

10.00 8.00

מאת: הרה"ג ארז רמתי שליט"א.

לפי מנהג ק"ק עדת תימן, ציונים ומקורות בדברי הפוסקים. מבאר דעת רבינו הרמב"ם והשו"ע והכרעת חכמי תימן מפיהם ומפי כתבם.

גודל ספר 23/16  ס"מ

מספר עמודים : 61

 

-
1
+
0