קונטריס עצי עולה

13.00 10.00

מאת: הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א.

בירור דינם של עלי עץ הקאת לעניין ערלה, תרומות ומעשרות ושמיטה.

כולל פסקים והוראות כלליות בדיני שמיטה לפי מנהגינו.

גודל ספר 16/22 ס"מ

 

-
1
+
0