קיצור עריכת שולחן - בינוני

10.00

מפסקי ומאמרי הרה"ג שלמה קורח זצוק"ל
על הלכות המועדים
כולל דברי אגדה על המועדים
גודל ספר: 17/12 ס"מ
מספר עמודים: 514

-
1
+
0