קיצור שולחן ערוך

160.00 120.00

2 כרכים (חלק א' סימנים א' עד צו וחלק ב' סימנים צז עד רכא)

קיצור שולחן ערוך לגאון ר' שלמה גאנצפריד זצ"ל משולבים עם לקט מנהגי מסורת תימן כל דבר במקומו.

מאת הרב עובדיה מלמד הי"ו.

גודל ספר: 24/17 ס"מ

מספר עמודים:

חלק א': 463

חלק ב': 371

-
1
+
0