קריאי מועד קרואני

42.00 38.00

כמנהג הספרדים ותימנים שאמי,

הכולל תיקון לליל שביעי שלפסח, תיקון לליל שבועות, תיקון לליל הושענא רבה, וכן כולל ספר תהלים השלם.

גודל ספר 21/14 ס"מ

מספר עמודים : 634

-
1
+
0