קריאי מועד נוסח תימן

38.00

כולל בתוכו סדר הלימוד לליל שביעי שלפסח, תיקון ליל שבועות ותיקון ליל הושענא רבה.

מוגה בדיוק נמרץ עפ"י נוסח ליוורנו ובאותיות גדולות ומאירות עיניים.

גודל ספר 21/14 ס"מ

מספר עמודים : 722

-
1
+
0