השישי לילדים - לפי התאג'

42.00 39.00

קריאת כמה פסוקים מכל שישי
ושישי של כל פרשיות התורה לחינוך הקטנים, לפי חלוקת התאג

-
1
+
0