קריאת שמע שעל המיטה - בלדי

4.00

סדר קרית שמע שעל המיטה כמנהג ק"ק תימן יע"א.

גדול ומפואר.

גודל 16/22 ס"מ

-
1
+
0