קריאת שמע שעל המיטה - שאמי

5.00

סדר קרית שמע שעל המיטה כמנהג ק"ק תימן שאמי יע"א.

גדול ומפואר.

גודל 16/22 ס"מ

-
1
+
0