קשירת הפתילים בקשר תימני 7 חוליות

17.00 15.00

-
1
+
0