רפואות ומזלות

250.00 190.00

צילום כתב יד הנדפס לראשונה.

כולל בתוכו: רפואות, סגולות, מזלות, קמיעות וגורלות. מהדורה פקסמילית מצומצמת בת 100 עותקים בלבד.

כל עותק ממוספר וכרוך בעור.

גודל ספר 17/12 ס"מ

מספר עמודים: 161

 

-
1
+
0